5ο Χιλ. Μυτιλήνης – Καλλονής
811 00, Μυτιλήνη, Λέσβος

 

(+30) 2251042410
(+30) 2251046637
(+30) 2251046638
(+30) 2251046639

FAX: (+30) 2251042860

E-mail: info@silverbay.gr