Για συνέδρια υπάρχει αίθουσα χωρητικότητας 200 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα για ένα πετυχημένο συνέδριο.